Strona główna :: Aktualności
Aktualności
Kurs chirurgii endoskopowej u dzieci


Z ogromną przyjemnością zapraszamy na III edycję „Intensywnego
Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”  organizowanego w
dniach 14-16.02.20. w Centrum Symulacji Medycznej będącym jednostką
dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szkolenie
sfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, kursanci nie ponoszą
kosztów uczestnictwa. Rekrutacja na kurs trwa do 19.01.20 r.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do maila oraz na stronie
www.csm.umed.wroc.pl gdzie znajdą Państwo następujące dokumenty do
ściągnięcia:

1. Formularz rejestracyjny
2. Deklaracja udziału w Projekcie
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Regulamin Projektu 
Prezes TChP

Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbyło się 14.08.2019r, podczas obrad 68 Kongresu Chirurgów Polskich w Krakowie, na Prezesa Elekta w kadencji 2019-2021 oraz Prezesa TCHP w kadencji 2021-2023 wybrano prof. dr hab. Wojciecha Kielana z naszego oddziału.
Z tego powodu w 2023r Zjazd Chirurgów Polskich będzie odbywać się we Wrocławiu.


Jednocześnie, po Walnym Zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd naszego – oddziału Dolnośląskiego TCHP.


Skład nowego Zarządu:


Przewodniczący oddziału na kadencję 2019-2021:
dr hab. n. med. Paweł Domosławski.


Zarząd oddziału dolnośląskiego TCHP:

1. Prof. dr hab. med. Krzysztof Grabowski
2. Prof. dr hab. med. Wojciech Kielan
3. Prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki
4. Dr hab. med. Jan Gnus
5. Dr med. Adam Rzechonek
6. Dr hab. Krzysztof Kaliszewski
7. Dr med. Kazimierz Pichlak
8. Dr hab. Renata Taboła
9. Dr med. Willi Hauser
10. Dr med. Grzegorz Marek

Komisja Rewizyjna:

1. Dr med. Robert Tarnawa
2. Dr med. Marek Każmierczyk
3. Dr med. Julia Rudno-Rudzińska

Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego:

Dr med. Robert Tarnawa


Sąd Koleżeński Zarządu Głównego:

Dr hab. med. Krzysztof Kaliszewski