Strona główna :: Aktualności :: Protest Rezydentów
Protest Rezydentów

STANOWISKO
ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH z dnia 13 października 2017r.

Prezes oraz Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie w pełni popiera postulaty Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ogłoszone w związku z akcją protestacyjną.

W opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich kilkukrotnie zwracał się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu zwiększenie liczby młodych lekarzy. Starzejąca się kadra chirurgów i jednoczesny spadek liczby rezydentów z Chirurgii Ogólnej będzie skutkował w najbliższym czasie zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w Polsce.

Towarzystwo Chirurgów Polskich ubolewa nad faktem, że młodzi lekarze w związku z brakiem konstruktywnej rozmowy z Ministrem Zdrowia oraz Premier Beatą Szydło zostali zmuszeni do wznowienia akcji protestacyjnej.

Celem strajkujących rezydentów jest przede wszystkim poprawa jakości leczenia chirurgicznego i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, a także poprawa warunków pracy zarówno rezydentów, jak i lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej. Drastycznie spadająca liczba absolwentów Wydziałów Lekarskich, którzy decydują się na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej przy jednoczesnym braku reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia może doprowadzić do całkowitej zapaści w już i tak uznanej jako priorytetowa specjalności chirurgii ogólnej.