Strona główna

Szanowne Koleżanki i Koledzy.


Bardzo serdecznie dziękuję za obdarzeniem mnie zaufaniem i powierzenie mi zaszczytu pełnienia funkcji Przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2019-2021

Pragnę zapewnić Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby funkcję tę pełnić odpowiedzialnie i nie zawieść Waszego zaufania.

Środowisko nasze wymaga większej integracji, jednocześnie też należy położyć większy nacisk na szkolenie młodej kadry medycznej i możliwość lepszego komunikowania się, stąd moje działania będą szły głównie w tym kierunku.

Pragnę, aby nasze Towarzystwo miało większy i realny wpływ na organizację naszej pracy.

Łącząc funkcję Przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Konsultanta Wojewódzkiego, myślę, że będę miał realny wpływ na realizację w/w planów.

Jestem również otwarty na wszelkie rodzaje współpracy, aby poprawić naszą działalność zawodową i naukową.

Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować ustępującemu Zarządowi, w pełni uznania za ich dotychczasową pracę dla Towarzystwa.


Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego

Towarzystwa Chirurgów Polskich

Dr hab. med. Paweł Domosławski