Archiwum posiedzeń 2013

listopad 2012

Klinika Chirurgiczna 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu- Dr hab. n. med. Dariusz Janczak prof. nadzw.

grudzień 2012

Nie odbyło się.

styczeń 2013


Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej - prof. Dariusz Patkowski

luty 2012

Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej - Prof. Jerzy Rudnicki

19 marzec 2012

Walne zebranie członków Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich - posiedzenie wyborcze
I termin: godz. 15:45
II termin: godz. 16:00
Sala wykładowa im. Prof. Wiktora Brossa ul. M. Skłodowskiej-Curie 66

kwiecień 2013

nie odbyło się

maj 2013

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej - prof. Zygmunt Grzebieniak

czerwiec 2013

nie odbyło się


październik 2013

Oddział Chirurgii Ogólnej- prof. Wojciech Witkiewicz

WSS we Wrocławiu