Archiwum posiedzień 2019

16.10.2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

we Wrocławiu

prof. Wojciech Witkiewicz

Aula Metropolitalnego Wyższego Seminarium

Duchownego pl. Katedralny 14


22.01.2019


Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej
prof. Dariusz Patkowski

Sala wykładowa im. Prof. Wiktora Brossa


16.04.2019


Posiedzenie Wyborcze- Walne Zebranie Członków Oddziału Dolnośląskiego TChP


21.05.2019


Sala wykładowa im. Prof. Wiktora Brossa (do decyzji nowego Zarządu Oddziału)


18.06.2019Sala wykładowa im. Prof. Wiktora Brossa (do decyzji nowego Zarządu Oddziału)