Strona główna :: Sekcja Młodych Chirurgów :: Przedstawiciele Młodych Chirurgów w ZG TChP i Komitecie Redakcyjnym PPCh
Przedstawiciele Młodych Chirurgów w ZG TChP i Komitecie Redakcyjnym PPCh

Na I Posiedzeniu Przewodniczących Kół Młodych Chirurgów Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbyło się w dniu 30 listopada o godzinie 13.00 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wybrano przedstawicieli młodych chirurgów do Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz do Komitetu Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego

Z przyjemnością informujemy, że członkiem:

1. Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich został :

Dr n. med. Krzysztof Buda ( Oddział Śląski )

2.Komitetu Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego został:

Dr n. med. Piotr Domagała ( Oddział Warszawski )